जाहिराती

STAY CONNECTED

0FansLike
0FollowersFollow

सामान्य ज्ञान

चालुघडामोडी

परीक्षा मार्गदर्शन

विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास

अर्थव्यवस्थेचा विकास हा बव्हंशी विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या विकासावर अवलंबून असतो. उमेदवारांनी पूर्व परीक्षेसाठी ‘सामान्य   अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाशी जवळून संबंध असल्याने ‘विज्ञान-तंत्रज्ञान’ हा...

मराठी व इंग्रजीचा अभ्यास

उमेदवाराची आकलनक्षमता अभिवृत्ती, विचार-प्रक्रिया, उमेदवाराची अभिव्यक्ती, लेखन आणि संवादाचे कौशल्य या गोष्टी जोखण्यासाठी इंग्रजी   उमेदवाराची आकलनक्षमता अभिवृत्ती, विचार-प्रक्रिया, उमेदवाराची अभिव्यक्ती, लेखन आणि संवादाचे कौशल्य या...

करिअर मंत्र

करिअरमधील ‘ऑक्सिजन’

विश्वास म्हणजे जगण्यासाठी ऑक्सिजन नंतरची अत्यावश्यक आणि अविबाज्य गरज. उत्तम शिक्षण, चागंली नोकरी, नोकरीमध्ये पार पाडावी लागणारी जबाबादारी हे सारं काही यशस्वीपणे पार पाडायचं...
error: Content is protected !!